Digitale albums

Digitale albums maken

Steeds meer mensen maken van hun mooiste foto’s tegenwoordig een digitaal album. Bij fujiprint kunt u gratis software downloaden waarmee u zelf in alle rust uw eigen mooie album kunt maken. Zodra u gaat bestellen, kunt u ervoor voor kiezen om het bij ons af te komen halen. Kies daarvoor bij afhaalpunt voor Foto Gaaikema.

De ‘Briljant’-serie is van zeer hoge kwaliteit en in 2012 uitgeroepen tot beste koop door de Consumentenbond. Er liggen diverse voorbeelden in onze winkel.

Mocht u het maken van een album te ingewikkeld vinden, geen tijd hebben, niet weten hoe een mooie indeling te maken? Wij maken het ook voor u!